ชอล์คยาง Rubber Wheel Chock

ชอล์คยางชอล์คยาง หรือ ยางห้ามล้อ (Rubber Wheel Chock)

ยางห้ามล้อ หรือ ยางหนุนล้อ ทำมาจากยางธรรมชาติ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับเครื่องบินโดยเฉพาะ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต้องมีอุปกรณ์เพื่อป้องกันล้อกลิ้งขณะที่เครื่องบินกำลังจอด

Size       :      38 x 17 x 17 cm

Weight :      10.2 kg

 

EVA 01

VIP JETS 01
สอบถามข้อมูลเครื่องจักรพลาสติก, เครื่องผสมเม็ดพลาสติก, เครื่องผสมสีพลาสติก, ถังผสม, เหวี่ยงข้าง, เหวี่ยงกลาง, เครื่องบดพลาสติก, ท่อส่งเม็ดพลาสติก, ไซโลเก็บข้าว, ไซโลอาหารสัตว์, แท่นยางรองเครื่อง, แม่เหล็กแยกชิ้นงาน, ชอล์คยางห้ามล้อ โทรศัพท์ 02-888-7761-2, 02-431-7002

Advertisements